January 17,2021 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

Sabzevar Municipality

دیدار با شاهد زنده انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی

به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، شهردار سبزوار، کرامت، ارغیانی، بروغنی، مقصودی از اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری با آیت الله علی اصغر باغانی جانباز و شاهد زنده انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی دیدار کردند

آیت الله باغانی که نمایندگی مردم سبزوار را در دوره های اول و چهارم مجلس شورای اسلامی نیز برعهده داشت و در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به درجه جانبازی نائل آمد. حادثه انفجار هفتم تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران یکی از حوادثی است که در نخستین سال های شکل گیری انقلاب اسلامی، توسط دشمنان داخلی و خارجی امنیت کشور رقم خورد.

حادثه ای تروریستی که در آن ۷۵ نفر از اعضای حزب جمهوری اسلامی ایران که عمدتاً در مجلس و هیئت دولت نیز عضویت داشتند به شهادت نائل شدند که از جمله آن ها شهید مظلوم آیت الله دکتر محمد بهشتی است. در این میان عده ای از حاضران محفل آن شب خونین نیز اگرچه جراحات متعددی را متحمل شدند اما از مرگ نجات یافتند. یکی از این افراد آیت الله علی اصغر باغانی است.