August 07,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

Sabzevar Municipality

دیدار با فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار

شهردار سبزوار، (کرامت، ارغیانی، بروغنی و خانم بخشی) از اعضای شورا و جمعی از مدیران شهرداری با سرهنگ موحدنیا فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار دیدار و گفتگو کردند.