September 17,2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

Sabzevar Municipality

روزی به نام روابط عمومی و ارتباطات

شهردار سبزوار به اتفاق جمعی از مدیران ارشد شهرداری برای تبریک ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات، با حضور در واحد روابط عمومی شهرداری، با همکاران خود در این واحد به دیدار و گفتگو پرداخت.