December 05,2021 | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

Sabzevar Municipality

روز ی به نام پدر نثر فارسی ایران زمین ابوالفضل بیهقی

یازدهمین همایش ملی ابوالفضل بیهقی در سالن بین المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مدیران شهری و سرپرست شهرداری سبزوار  برگزار شد .در ابتدای این همایش پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت شد ، در بخشی از این پیام امده یکم ابان ماه که در گاهنامه رسمی کشور به نام بیهقی ثبت شده فرصتی است برای ارج نهادن به شخصیت والای بیهقی و میراث گرانقدر او در سطح ملی و هر چند در نثر فارسی فعالیت هایی انجام شده اما بیهقی پایگاه بزرگ در این حوزه دارد و تاریخ بیهقی او باید همه گیر شود.