August 07,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

Sabzevar Municipality

زنگ مهر نواخته شد

امام جمعه، معاون استاندار و فرماندار ویژه، فرماندار شهردار سبزوار، اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری و شهری در مراسم «استقبال از مهر» و نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در دبیرستان دانش حضور یافتند.