May 27,2020 | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

Sabzevar Municipality

شبی به وسعت قدر درجوار شهدای گمنام

در نزدیکترین فاصله زمین به آسمان در شب های قدر قدر، مومنان خداجوی سبزوار در پارک شهدای گمنام در جوار ۵ شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس به خدای خود به راز و نیاز پرداختند و ضمن طلب استغفار، حاجات خود را از خدای خوبی ها درخواست کردند.