December 02,2020 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

Sabzevar Municipality

شهریور، فصل بازگشایی مدارس

سال تحصیلی جدید در سبزوار با حضور آیت الله مغیسه امام جمعه، کوشکی شهردار سبزوار، کرامت رئیس شورای شهر، فروغی رئیس شورای شهرستان، ارغیانی و بروغنی از اعضای شورا، سرهنگ موحدنیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مدیران شهرداری در دبیرستان دخترانه ۱۷ شهریور با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و زنگ بازگشایی مدارس توسط آیت الله مغیسه امام جمعه، کوشکی شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری به صدا درآمد