January 17,2021 | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

Sabzevar Municipality

شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سبزوار

برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سبزوار با حضور حسینی ریاست دادگستری ، کوشکی شهردار سبزوار، دکتر شاد معاون فنی و عمرانی فرمانداری ، سرهنگ موحد نیا فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سبزوار ، سرهنگ بیات مختاری فرمانده نیروی انتظامی ، سرهنگ ولیان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ، سرهنگ طلبه فرمانده پلیس راهور ، ثابتی مدیر شرکت آب منطقه ای و جمعی از مدیران شهری در سالن جلسات شهرداری

در این جلسه شرکت آب منطقه ای اقدامات خود در حوزه مدیریت سیلاب‌ها و شهرداری در داخل محدوده شهری گزارشی اعلام شد و ساماندهی میوه فروشان در دستور کار قرار گرفت.