April 18,2021 | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

Sabzevar Municipality

شکفتن شکوفه ها و گل های بهاری در شهر

با پایان آخرین روزهای فصل سرد سال و پا گذاشتن به فصل بهار شکوفه‌ها و گل های بهاری بر سرشاخه‌های درختان شهر و میادین و بلوارها پدیدار می‌شود تا نوید آمدن فصل رویش زمین را بدهد؛ شکوفه‌هایی که با شکفتن خود طبیعت شهر سبزوار را بیش از پیش زیبا می‌کند.