September 26,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

Sabzevar Municipality

ضدعفونی و گندزدایی معابر شهری

معابر شهری سبزوار همچنان برای مقابله با کووید ۱۹ ضدعفونی و گندزدایی می شود.