August 07,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

Sabzevar Municipality

نشست زنان نویسنده سبزوار

نخستین نشست زنان نویسنده سبزوار با حضور شهردار سبزوار، دکتر بخشی، آرمین نایب رییس شورا، فروغی رییس شورای شهرستان،  کرامت، ارغیانی،مقصودی، بروغنی از اعضای شورا، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مدیران شهری و زنان نویسنده این شهرستان در محل خانه تاریخی ترشیزی برگزار شد.