February 24,2018 | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

Sabzevar Municipality

نقاشی دیواری هایی که روح زندگی دارند

به همت اداره زیباسازی شهرداری سبزوار نقاشی هایی بر روی دیوارهای شهر ترسیم شده که روح زندگی دارند.