June 21,2018 | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

Sabzevar Municipality

همایشی با عنوان به سوی طبیعت برای زندگی

شهردار سبزوار به اتفاق جمعی از مدیران شهرداری با حضور در تالار فرهنگیان در همایش به سوی طبیعت برای زندگی شرکت کرد.