January 21,2021 | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

Sabzevar Municipality

هم اندیشان کمیسیون ماده صد

نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری با حضور شاد سرپرست فرماداری ویژه سبزوار، کوشکی شهردار، آرمین نایب رئیس شورا، ارغیانی، بروغنی از اعضای شورا، فروغی رئیس شورای شهرستان، معاونین شهرداری و جمعی دیگر از مدیران شهری برگزار شد.