February 19,2020 | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

Sabzevar Municipality

وفاق همدلی: دیدار شهردار سبزوار و مدیران شهری با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

شهردار سبزوار، معاون استاندار و فرماندارویژه، سبحانی و مقصودی نمایندگان سبزوار در مجلس و معاون خدمات شهری شهرداری با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند.