December 05,2021 | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

Sabzevar Municipality

پایان کار ۴ ساله شورا و شهردار

در آخرین روز کاری شورای شهر سید علی کوشکی در سمت شهردار سبزوار در این جلسه حضور و از همراهی و حمایت های اعضای شورای شهر در دوره کاری خود قدردانی کرد. اعضای شورای دوره پنجم نیز بواسطه تلاش های وی با اهدای لوح از او تقدیر کردند .