July 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

Sabzevar Municipality

۱۳ آبان، روز دانش آموز و استکبار ستیزی

شهردار سبزوار، اعضای شورا و مدیران شهرداری در مراسم روز راهپیمایی ۱۳ آبان و روز دانش آموز حضور یافتند.