August 03,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

Sabzevar Municipality

۲۲ بهمن تماشایی

امروز حضور اقتدار آفرین مردم دیار سربداران در جشن فجر ۹۸ ، بار دیگر جلوه ای از اتحاد، حماسه و آزادگی را به جهانیان نشان داد. امروز روزی شد که جهان باید چشم باز کند تا ببیند مردم ایران بر عهد انقلابی خود مانده اند.