December 08,2019 | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

Sabzevar Municipality

کلنگ احداث فاز اول بزرگراه ابریشم (شمال غرب) به طول ۲/۷کیلومتر به زمین خورد
بازدید مدیران شهری از بازارچه هفتگی سبزوار
صبحگاه مشترک
روز اساطیر مهر
بازدید از نخستین نمایشگاه کالا و جهیزیه ایرانی
دیدار با خانواده شهدا
تجدید پیمان با شهدا