August 03,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

Sabzevar Municipality

دومین مرحله رزمایش همدلی و احسان
کاشت ۱۰۰ اصله نهال زیتون توسط شهروندان محله باهنر سبزوار
جلسه ای به رنگ فرهنگ و تاریخ
نشست زنان نویسنده سبزوار
دیدار با شاهد زنده انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی
شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سبزوار
بازدید میدانی از بزرگراه بریشم