July 16,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

Sabzevar Municipality

کاشت ۱۰۰ اصله نهال زیتون توسط شهروندان محله باهنر سبزوار
جلسه ای به رنگ فرهنگ و تاریخ
نشست زنان نویسنده سبزوار
دیدار با شاهد زنده انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی
شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سبزوار
بازدید میدانی از بزرگراه بریشم
بازدید از مسیل سیل بند