October 18,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

Sabzevar Municipality

صبحگاه مشترک
روز اساطیر مهر
بازدید از نخستین نمایشگاه کالا و جهیزیه ایرانی
دیدار با خانواده شهدا
تجدید پیمان با شهدا
پیکر شهید نیروی انتظامی در سبزوار تشییع شد
یاد یار

یاد یار