April 18,2021 | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

Sabzevar Municipality

شبی که ماه کامل می شود
شکفتن شکوفه ها و گل های بهاری در شهر
افتتاح خانه تاریخ در سبزوار
کاشت ۱۶۰۰ نهال به یاد ۱۶۰۰ شهید سبزوار
رونمایی از المان سردار دلها در سبزوار