October 22,2017 | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

Sabzevar Municipality

تشکیل زنجیره انسانی سبزواری در دفاع از خلیج همیشگی فارس
حضور وزیر کار، تعاون و رفاه جتماعی در سبزوار
حضور شهردار سبزوار و اعضای شورای شهر در مراسم بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس
آیین معارفه چهل و یکمین شهردار سبزوار