November 25,2017 | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

Sabzevar Municipality

برگزاری نخستین جلسه شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین المللی سربداران با حضور شهردار سبزوار
برگزاری جشنواره نقاشی با گچ در کف خیابان در سبزوار
بازدید رسانه ای شهردار و اعضای شورا از بیست و سومین نمایشگاه تهران
حضور شهردار سبزوار در همایش ملی پدافند غیرعامل -تهران
هفتمین همایش ملی بیهقی در سبزوار
تشکیل زنجیره انسانی سبزواری در دفاع از خلیج همیشگی فارس