لایحه ارزش معاملاتی

گفتنی است: لایحه شماره ۳۸۷۱۸ تاریخ ۹۷/۵/۲۶  بعد از تصویب در شورای محترم اسلامی شهر و طی مراحل قانونی و به استناد ماده ۹۰  قانون اصلاح مواد قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب ۹۶/۴/۲۰ مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۴۲۷۰۹-۹۶/۶/۲۰ جهت اجرا از سوی شورای اسلامی شهر سبزوار به شهرداری سبزوار ابلاغ گردیده است.