استقرار میز خدمت شهرداری سبزوار در جایگاه نماز جمعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار میز خدمت شهرداری با حضور مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار‌ ، معاونین ، مدیران و برخی از کارشناسان در جهت پاسخگویی به شهروندان در محل نماز جمعه شهرستان سبزوار پای میز خدمت نشستند و پاسخگوی مطالبات مردم بودند

 هدف از برگزاری و پرپایی میز خدمت ، خدمت رسانی سریع و بهینه به شهروندان فهیم سبزواری است.