انعقاد تفاهم‌نامه ساخت یادمان استاد حمید سبزواری بین شهرداری و شورای اسلامی شهر سبزوار با انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی کشور

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار گفت :جلسه ای با حضور دکتر شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور ،حسین آبادی شهردار سبزوار، مظلوم و ملوندی اعضای شورای شهر سبزوار در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور برگزار شد .

 

رضا شجاع مقدم افزود:در این جلسه طرح پیشنهادی یادمان استاد حميدسبزواری توسط شهرداری سبزوار ارائه شد و مقررگردید پس از بررسی های لازم و تصویب طرح، ساخت یادمان استاد حميدسبزواری در محل آرامگاه وی آغاز گردد.

 

وی افزود : در این جلسه درخواست شورای فرهنگ عمومی سبزوار در‌ خصوص ایجادنمایندگی انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی کشور در شهرستان سبزوار تقدیم دکترشالویی گردید.

 

شایان ذکر است در خصوص ساخت یادمان ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی هم هماهنگي لازم صورت پذیرفت

.