توجه به محلات هدف برنامه اصلی حسین آبادی

میثم حسین آبادی در حاشیه مراسم معارفه خود در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران گفت:

توجه به محلات هدف و حاشیه شهر  برنامه اصلی من است. با تشکیل یک تیم از مدیران شهرداری، به طور مستمر و هفتگی در محلات هدف حضور پیدا می کنیم و نتیجه این بازدیدها را شهروندان به زودی مشاهده خواهند کرد.

در حوزه عمران نیز نیازمند تسریع در روند اجرای پروژه ها هستیم. طبق برنامه قبلی و بودجه مصوب شده، تکمیل پروژه ها ادامه خواهد یافت. ایده ها و اقدامات  جدید نیز پس از بررسی توسط تیم فنی شهرداری و اعضای شورا اجرایی خواهد شد. 

شهرداری باید در امور فرهنگی اقدامات بیشتری انجام دهد اما قطعا به تنهایی و بدون توجه به ظرفیت های مردمی و هیئت های مذهبی و افزایش همدلی و هم افزایی موفق نخواهد بود. 

چابک سازی و سازماندهی سیستم شهرداری و مدیریت شهری نیز از دیگر برنامه هااست. 

۹ رأی اعضاء شورا به بنده، نشان دهنده اعتماد و تعامل مثبت شورا و شهرداری است.

 

طی روزهای آینده در نشست خبری با اصحاب رسانه جزئیات برنامه های خود را اعلام خواهم کرد.