دیدار با کارکنان اجرائیات شهرداری سبزوار

شبیری سرپرست شهرداری سبزوار، صائمی نسب معاون فنی و عمرانی ، جهانی مدیر حراست شهرداری و دیگر مدیران این مجموعه صبح امروز با حضور در واحد اجرائیات شهرداری با مدیر و کارکنان آن مجموعه دیدار و گفت و گو کردند.