دیدار صمیمی رییس‌ و کارکنان بانک سپه سبزوار با شهردار سبزوار

به منظور تعامل و همکاری، رییس بانک سپه سبزوار به اتفاق همکاران خود با مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار دیدار و گفتگو کردند