دیدار صمیمی رییس مخابرات سبزوار و فرمانده ارتش سبزوار‌ به اتفاق همکاران خود با شهردار سبزوار

به منظور تعامل و همکاری، رییس اداره مخابرات سبزوار و فرمانده ارتش سبزوار‌ به اتفاق همکاران خود با مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار دیدار و گفتگو کردند.