سید عباس شبیری سرپرست شهرداری شد

در ادامه جلسه امروز شورا، نمایندگان مردم در پارلمان شهر سید عباس شبیری را با اتفاق آراء به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند. 

 

شبیری، در حال حاضر معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سبزوار می باشد. 

 

۲۴ سال سابقه کار در حوزه مالی و اداری، 

۱۶ سال ذیحساب دولت در طرح‌های عمرانی شهرداری سبزوار، مدیر مالی و مسئول درآمد و رئیس اداره کارگزینی شهرداری از دیگر سوابق شبیری است