نشست ریاست اداره برق شهرستان با شهردار سبزوار

به منظور تعامل و همکاری، رییس اداره برق شهرستان سبزوار به اتفاق همکاران خود با حضور در شهرداری ظهر امروز با مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار دیدار و گفتگو کردند.