نشست هم اندیشی با هیئات مذهبی

نشست هم اندیشی با هیئات مذهبی، مساجد و کانونهای فرهنگی شهر جهت آذین بندی معابر و برگزاری اجتماع جاماندگان اربعین با حضور مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار، مدیران شهری و همچنین مسئولین هیئات در محل سالن جلسات