اینفوگرافی بودجه سال 1402 شهرداری سبزوار

جهت مشاهده تصویر بزرگ اینفوگرافی بودجه سال 1402 شهرداری سبزوار به آدرس زیر مراجعه کنید

http://map.sabzevar.ir