اجرای درخواست شهروندان

 

برابر با شکایت مردمی و بررسی های به عمل آمده توسط عوامل اجرایی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی مبنی بر گذاشتن اتاق ماشین های سنگین که در حاشیه معابر شهر سدمعبر کرده بودند و علیرغم چندین بار اخطار شفاهی و کتبی اقدامی از طرف مالکین انجام نگرفته بود این اتاق ها توسط عوامل اجرایی اداره رفع سد معبر جمع آوری و به انبار انتقال یافت.

 

شایان ذکر است همشهریان محترم سبزواری میتوانند درخواست های خود را از شهرداری از طریق اپلیکیشن چشم شهروند(دانلود از کافه بازار )، سایت http://137.sabzevar.ir و یا تلفن ۱۳۷ مطرح و پیگیری نمایند