اختصاص پرتابل های شهری شهرداری سبزوار به موضوع عفاف و حجاب

در خصوص فرهنگسازی مسئله حجاب مصوباتی بر عهده شهرداری قرار گرفته که در هفته جاری انجام شده است . 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار،‌ شهرداری همانند دیگر دستگاه های اجرایی، خود را موظف به فعالیت فرهنگی و تبلیغی در حوزه فرهنگسازی عفاف و حجاب می دارد.

احسان داورپناه مدیر ارتباطات شهرداری سبزوار نیز در این خصوص افزود: طراحی بنر هایی با موضوع حجاب و عفاف و نصب در پرتابل و  اتوبوس های شهری و فضاسازی شهری با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان و همکاری ناحیه مقاومت بسیج نصب و انجام شده است.