بازدید سرپرست شهرداری از شهرداری منطقه دو سبزوار

شبیری سرپرست شهرداری سبزوار ، امامی معاون معماری و شهرسازی شهرداری و جمعی از مدیران مجموعه ، با حضور در منطقه دو شهرداری برای عرض خسته نباشید و بررسی و رفع مشکلات جاری حضور پیدا کردند . 

 

شبیری در این نشست افزود خدمت به مردم و شهروندان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یک وظیفه و سرلوحه کار شهرداری دانسته و گفت خدمت رسانی مطلوب شهری تنها با حضور در هنگام مشکلات مردم  میسر می گردد.