بازدید میدانی مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار از محله صالح آباد

مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری در جهت اجرای طرح فوریت های خدمات شهری ضمن دیدار چهره به چهره با اهالی خون گرم  محله صالح آباد سبزوار با حضور در این منطقه از اقدامات انجام گرفته بازدید بعمل آوردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار افزود در این بازدیدها می‌توان ظرفیت‌های محلات را به شکل دقیق‌تر مورد رصد و پایش قرار داد و با برنامه‌ریزی‌های اصولی،  محلات را به سمت آبادانی و توسعه‌ پیشبرد.