برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر در محل فرمانداری شهرستان

جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان سبزوار با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ، مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار و درخشانفر معاونت خدمات شهری شهرداری و همچنین دیگر اعضای این ستاد در محل فرمانداری سبزوار برگزار گردید