برگزاری جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر

 جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورای شهر ، مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار، امامی معاون معماری و شهرسازی شهرداری و دیگر مدیران مجموعه در محل شورای اسلامی شهر سبزوار برگزار گردید .