تحویل ۷ دستگاه اتوبوس از ۲۴دستگاه در گام اول

در تأمین سرانههای خدماتی تمامی تلاشمان در مجموعه خدمتگزار سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سبزوار، بر این مهم متمرکز است تا برای شهروندان فهیم سبزوار، شرایط و امکانات شهری را به بهترین و مطلوبترین شکل ممکن فراهم کنیم.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ، مجید استیری رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سبزوار به اهمیت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، اظهار کرد:  اضافه شدن این تعداد دستگاه اتوبوس نو افزایش کیفیت زندگی شهری و شاخصهای زیست محیطی در این شهرستان را در پی دارد .

استیری افزود: تعداد ۷ دستگاه اتوبوس به ارزش ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال به سبزوار اختصاص یافت که از مجموع ۲۴ دستگاه اتوبوس ، در مرحله نخست ۷ دستگاه وارد سبزوار شد و ۱۷ دستگاه دیگر  به تدریج به ناوگان حمل و نقل شهرداری سبزوار اضافه خواهد شد .

استیری با بیان اینکه پاکیزگی اتوبوس ها ضرورتی موثر بر گسترش حمل و نقل عمومی درون شهری است، خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست دارم تا در حفظ و نگهداری خودروها نهایت سعی و تلاش خود را کنند.