تعدادی از آتش نشانان سبزوار با شرکت در دوره آموزشی تخصصی (ایراتا) موفق به اخذ مدارک سطوح 1 و 2 شدند .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار: در راستای سیاست های آموزشی سازمان، این آتش نشانان با حضور در کمپ شهرستان پلور دماوند و شرکت در دوره ۴ روزه و موفقیت در آزمون پایان دوره مدارک سطوح ١ و ٢ را اخذ کردند.
گفتنی است ایراتا دوره ی بین المللی کار و نجات در ارتفاع می باشد که در حوادث سقوط از ارتفاع،سقوط در چاه و...کاربرد فراوانی دارد و در حال حاضر تعداد آتش نشانان سبزوار سطح ٢ به ۵ نفر افزایش یافته و با برنامه ریزی های انجام شده با شرکت تعداد دیگری از آتش نشانان این تعداد افزایش خواهد یافت.