حضور شهردار سبزوار، اعضای شورا و مسئولان سبزوار در کنار مردم در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف در راهپیمائی روز قدس شرکت کردند.