در راستای نظارت میدانی مستمر

شبیری سرپرست شهرداری سبزوار، صائمی نسب معاون فنی و عمرانی شهرداری و مدیران این مجموعه از پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال اجرای‌ سطح شهر بازدید کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار ؛ سرپرست شهردار سبزوار در این بازدید که به منظور تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی در نقاط مختلف شهر انجام شد،با حضور در محل اجرای پروژه‌ فضای سبز ورودی سبزوار و میدان سربداران از نزدیک در جریان مراحل پیشرفت طرح های مختلف عمرانی قرار گرفت.