دیدار شهردار سبزوار با معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار ، مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار با معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار دیدار و گفتگو کرد. 

 

در این نشست فرماندار ویژه سبزوار، بر رسیدگی و پیگیری پروژه های عمرانی در محلات هدف سبزوار در اجرای پروژه های عمرانی تاکید داشت.