دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با شهردار سبزوار

ساعتی قبل مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به همراه جمعی از مدیران خود در دیدار با موسی رجب زاده شهردار سبزوار بر هم افزایی، هماهنگی بیشتر، استفاده از ظرفیت های دو نهاد شهرداری و بنیاد مسکن و تعامل بیشتر در زمینه های مختلف تاکیید کرد . 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار در این دیدار شهردار سبزوار تامین زیر ساخت ها را به عنوان مهم ترین اصل در اجرای پروژه های مختلف برشمرد و تاکید کرد: شهرداری آمادگی دارد تا جهت اجرای پروژه های مختلف با بنیاد مسکن استان همکاری کند . 

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز در این دیدار گفت : عمران، آبادانی و توسعه استان و شهرستانی همچون سبزوار از جمله اهداف همه دستگاه های اجرایی است که در این راستا باید دست در دست هم دهیم تا اهداف محقق شوند .