دیدار چهره به چهره با شهروندان در دوشنبه هر هفته+عکس

ملاقات مردمی شهرداری سبزوار با حضور مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار، مدیران مجموعه و همچنین با حضور #شهروندان سبزواری برگزار گردید .

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار ملاقات مردمی، دوشنبه های هر هفته به جهت رفع مشکلات شهروندان که مرتبط با شهرداری می‌باشد برگزار می گردد .