شهرداری سبزوار میزبان عزاداران حسینی

خوشا آنان که زوار حسین اند 

 

شهرداری سبزوار میزبان عزاداران حسینی 

 

موکب شهرداری سبزوار جهت پذیرایی از عزاداران حسینی و جاماندگان اربعین در شب اربعین حسینی توسط مدیریت فرهنگی و با همکاری مدیریت ارتباطات شهرداری برپا شد .