شهردار سبزوار در احکامی جداگانه نسبت به ابقای معاونین خود و جابجایی شهرداران مناطق، مدیران برخی سازمانهای شهرداری سبزوار اقدام کرد

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری مهندس میثم حسین آبادی شهردار سبزوار در احکامی جداگانه

 

سید علی کوشکی را به عنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی،احسان امامی معاون معماری و شهرسازی شهرداری ، سید طاهر شهرآیینی را به عنوان سرپرست معاونت عمران و شهرسازی منطقه دو، حسین وزیری نژاد سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منطقه دو، حمزه کیخسروی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منطقه یک، مرتضی احمدی سرپرست ناحیه ویژه توحید شهر، سعید رضا فصیحی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ، حامد ظریف سرپرست شهرداری منطقه دو، مهدی احمدی راد سرپرست شهرداری منطقه یک، فواد سحابی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری ،علی اکبر شم آبادی سرپرست معاونت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری،محمد سخایی راد سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها،ابوالقاسم سنایی فرد سرپرست سازمان مهندسی و ایمنی ترافیک، قاسم دارینی سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری، محسن فرزان پور سرپرست معاونت سازمان مهندسی و ایمنی ترافیک،ابوالفضل توکل سرپرست معاونت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی،حسین مقیسه سرپرست اداره توسعه و زیبا سازی شهری،هادی رحمتی لارهنگ مدیر سرمایه انسانی،افشین آذرنگ سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری،مهدی نصرالله زاده سرپرست مدیریت مالی،مهدی برزویی دبیر ستاد باز آفرینی محلات هدف اقدام کرد.