معارفه مدیران مناطق و سازمانهای شهرداری سبزوار+عکس

مراسم معارفه مهدی احمدی مدیر شهرداری منطقه یک شهرداری ، سعید رضا فصیحی رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار ، فواد سحابی رییس‌ سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری، ابوالقاسم سنائی رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ، قاسم دارینی رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری، سید علی کوشکی رییس‌ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری و محمد سخایی راد رییس‌ سازمان آرامستان های شهرداری سبزوار با حضور مهندس حسین آبادی شهردار سبزوار معاونین و مدیران مجموعه شهرداری برگزار گردید .